Box 3 & rechtsherstel: voorlopig alleen nog voor bezwaarmakers

Er komt inmiddels steeds meer witte rook uit Den Haag over de oplossing(en) voor het ons allen aangedane onrecht door de Box3-belasting, zoals hier, hier, hier en hier beschreven wordt. Eerste conclusie dus: de (ongeveer 60.000) mensen die officieel bezwaar maakten tegen het handelen van de Belastingdienst komen het eerste aan de beurt: voor 04 augustus krijgen zij een nieuwe berekening en ook money (back) in the bank. Voor die groep wordt vanaf 2017 alles herrekend op basis van het echte rendement van hun spaargeld (dat dus nagenoeg nul was). De regering heeft inmiddels ook laten uitrekenen wat dat gaat kosten (of opleveren, zo je wilt): een kleine 3 miljard over 2017-2020/2021.

In mijn vakgebied is inmiddels de discussie al losgebarsten hoe de regering dit praktisch denkt te gaan doen, want het is natuurlijk niet alleen het herrekenen van de heffing over het spaarvermogen in Box3. Hoe bepaal je dat spaargeld precies, zeker ook als mensen dat niet goed ingevuld hebben? Door die herrekening daalt ook het Verzamelinkomen (= Box1 + Box2 + Box3 opgeteld) en daarmee ook het inkomen voor (bijvoorbeeld) de Toeslagen en de drempelbedragen voor de aftrek studie, zorgkosten en giften. En last but not least: Box3-inkomen mag door fiscale partners fiscaal zo gunstig mogelijk verdeeld worden, hoe gaan ze dat dan doen, herstellen?
Interessante tijden breken aan. Het zal mij ook niet verbazen als het aantal bezwaarmakers in deze hele operatie de Bijbelse wonderbaarlijke vermenigvuldiging gaat overtreffen.
Maar dan zijn we er nog niet, want ook degenen die geen bezwaar hebben gemaakt hebben recht op rechtsherstel en dus recht op geld terug, maar dan mogelijk op een andere manier. Voor die (enorme) groep verwacht de regering voor eind 2022 een oplossing bedacht en uitgevoerd te hebben.

Vanaf 2025 zijn er plannen voor een totaal ander heffingssysteem op vermogen, voor de tussenliggende jaren werkt de regering nu aan een soort van tussenvorm met een aparte berekening voor spaargelden (een soort van Box 3b dus). Wordt het dan dus box hoppen nèt voor 31 december (aandelen enzo verkopen, geld naar sparen en op 02 januari alles weer terug naar de aandelen)? De calculerende burger kan aan de slag!