Rechtsherstel Box 3, op naar belasten feitelijk rendement?

Langzamerhand komt er wat zicht op wat de regering wil gaan doen met de rechterlijke uitspraak over het belasten van vermogen in Box 3: zo dicht mogelijk komen bij het belasten van het feitelijk behaalde rendement. Tenminste dat valt (op en tussen de regels) van deze brief van de StasFin te lezen, maar de StasFin houdt dus ook nog andere opties open. Hoe dan ook: het gaat dus een enorme en ingrijpende operatie worden, maar dat wisten we al.
Op of rond 01 april a.s. komt de StasFin met een ‘richtingennotitie’ waar de Tweede Kamer zich dan op mag gaan storten. En met die Tweede Kamer zullen ook veel belastingplichtigen, advocaten, wetenschappers en natuurlijk fiscalisten zich weer met deze materie gaan bemoeien. We wachten af……