Rechtsherstel Box 3, hoe zit het nu met eerdere jaren?

Terwijl politiek en bestuurlijk Nederland bezig is de financiële en fiscale ruïne, ontstaan door de uitspraak van de Hoge Raad van eind december, in allerijl (nou ja, allerijl… -> mei) te repareren wordt al wel gewerkt aan het vaststellen van de precieze schade. Want wat te doen? En hoe dat te doen?
De advocaat-generaal (AG, de belangrijkste adviseur van de Hoge Raad) heeft
inmiddels zijn advies klaar.
Eerste punt
uit dat advies: het achteraf berekenen van de correcte belastingheffing kan pas vanaf het fiscale jaar 2017 omdat de uitspraak van de Hoge Raad de wetswijziging vanaf 2017 betreft. Dus de jaren tot en met 2016 vallen buiten de boot.
Tweede punt: het is volgens de AG niet zo dat heffing van Box 3-belasting nu helemaal verdwijnt vanaf 2017. Er moet op individueel niveau gekeken gaan worden naar wat de belastingbetaler aan feitelijk rendement heeft gehad en daarover moet de nieuwe belasting berekend worden. Zo! Dat gaat dan nog een hele operatie worden dan, met een kleine 2 miljoen aanslagen met belastingheffing in Box 3, per jaar, maal 5 jaar = 10.000.000 aanslagen dus. Wow! En zo makkelijk is het berekenen van dat werkelijke rendement nou ook weer niet, juist daarom werd in 2001 die manier van berekenen afgeschaft en vervangen door wat we nu hebben. Daarmee ligt de bal straks dus ook wel bij de geachte belastingplichtige die moet aantonen wat het feitelijke rendement is geweest in die jaren en dat een eventueel verschil met de oorspronkelijke berekening groot genoeg is. Voor mensen met (veel) aandelen (telt bijvoorbeeld koerswinst of -verlies ook mee?) en/of verhuurde panden (telt bijvoorbeeld de rente op de daarvoor aangegane leningen ook mee?) kunnen er dus curieuze (en mogelijk zelfs duurdere) uitkomsten uit die rekensommetjes gaan komen.
Als de Hoge Raad dit advies volgt gaat er dus de komende tijd heel veel gerekend worden…..