Onderzoek naar ‘knellende wetten en regels’

Als je (zoals ik) al wat langer meeloopt in de wandelmars door de financiële geschiedenis dan ken je de af en toe terugkerende poging van de overheid om eens goed te kijken naar alle bedachte regels: is het allemaal niet teveel van het goede geworden? Dan gaat die overheid dus haar eigen regels tegen het licht houden met als vraag: is het allemaal niet te complex geworden (antwoord: ja) en kan het niet wat eenvoudiger en consistenter (antwoord: ja en nee). Om zich vervolgens af te vragen: gaan we dat dan ook moeten doen (antwoord: nee)?
Deze keer neemt het ministerie van Binnenlandse zaken het voortouw, om te beginnen met een internetconsultatie.
Yippie! Dan mag iedereen dus zijn/haar wensen en ideeën aandragen. Dus als ik jou was….., ik zou het wel weten: laat ze weten waar je last van hebt! En waarom.
Mijn bijdrage hou ik klein: de wetten, regels, richtlijnen en uitzonderingen voor de fiscale behandeling van personeel, opgeschreven in het ‘handboek Loonheffingen. Een kloek boekwerk met maar liefst 457 bladzijden aan regels, uitzonderingen en bijzonderheden. Mijn voorstel: 3/4 korter en dus simpeler (want dat moet dan natuurlijk).