The rise & fall of the Zelfstandigenaftrek

(Bijna?) iedere zelfstandig ondernemer kent het: de Zelfstandigenaftrek: een al-met-al toch wel interessante lucratieve fiscale aftrekpost voor ondernemers. Op Google 76.500 hits zie ik (en dat is nou ook weer niet heel veel…). Hij (die ZA) wordt dit jaar 50! Felies dus. Gedurende zijn leven heeft de Zelfstandigenaftrek al heel wat meegemaakt. Prof Leo Stevens (ja, dat is de man die mede het huidige belastingsysteem bedacht heeft) schreef er een leuk artikel over afgelopen week.
Een leuk artikel met onder andere als kopjes: ‘historisch kronkelpad’, ‘pijnlijk’ en ‘zompig moeras’. Zo! Mooi citaat ook (van degene die het huidige belastingsysteem dus mede bedacht heeft): “En zo eindigt volgens Stevens het kronkelpad van de zelfstandigenaftrek in een zompig moeras van misleiding en bedrog. “De schijn van goud blijkt klatergoud. Doorsnee ondernemers hebben thans een belastingadviseur nodig om de vereiste aangifte te doen, laat staan dat zij het beoogde stimuleringseffect begrijpen en bewust hun ondernemersgedrag daarop afstemmen.”
Mooi vak heb ik toch…… 😉 Liedje!