EU wil eerlijke en efficiënte belastingheffing

Ben ik (lijf, leden & hoofd) weer terug in NL, lees ik dit bericht: de Europese Commissie komt met plannen voor ‘eerlijkere’ (ik heb geen idee wat ik me daarbij voor moet stellen: minder? meer?) en ‘efficiëntere’ (de EU? Ik zeg maar niets hier…) belastingheffing in de EU.
Het accent ligt op de Btw, logisch; over andere belastingvormen gaat de EU -vooralsnog- niet of nauwelijks, en het efficiënt (aha, dat bedoelden ze dus) incasseren daarvan.
Tja.
Aan de ene kant is dat helemaal geen slecht idee: de over-de-grens-Btw-regeling(en) zijn door de jaren heen verworden tot een chaotische lappendeken aan (vaak ook nog complexe, tegenstrijdige) teksten, formulieren, databases en webmodules. Aan de andere kant: dat komt nou juist ook (om niet te zeggen: voornamelijk) doordat de EU zelf het zo ingewikkeld heeft gemaakt.
Maar goed: hoop doet leven, toch? Of is ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’ misschien passender hier?