Concept nieuwe wet DBA, je mag inspreken….

En dan gaat ’t ineens (heel) snel: de nieuwe regels voor zelfstandigen, ondernemers staan op internet en je mag er nog je mening over geven ook. Fijn! Of ’t helpt (die inspraak) weet ik ook niet, maar nooit geschoten is altijd mis. Toch?
Maar eerst toch nog even uitleggen waar we het over hebben en vooral over: wie? De nieuwe regels gaan niet over ondernemers met een winkel, een cafetaria of zoiets. En ook niet (hoewel, soms ook weer wel…) over ondernemers met een zelfstandig beroep (advocaten, accountants, artsen, aannemers, dat soort ondernemers, en ondernemers die iets (kast, tafel, auto, kapotte waterleiding) maken tegen een vooraf afgesproken bedrag).
Het gaat over zelfstandigen die zichzelf tegen een uurtarief (en/of aanneemsom soms) verhuren aan andere ondernemers of instellingen. Of de overheid zelf. Daar is nogal eens sprake van ‘schijnzelfstandigheid’ (schoonmakers, postbodes, interim-managers, ‘adviseurs & consultants’, ICT’ers, ….) en daarover wil de regering wettelijke duidelijkheid scheppen. Gaat niet lukken (sinds ik in dit vak zit proberen ze dat al en ik heb al heel wat mislukkingen voorbij zien komen), maar goed: je kunt het altijd proberen natuurlijk want zoals het nu is is het ook niks.
Ik ging zelf ook eens even een wandeling maken door die nieuwe wet, en ik dacht even dat ik een spontane aanval van knallende koppijn kreeg…. Mijn hemel…… Moet het ook nog afgedrukt op paars postpapier?

Artikel 9 Verplichtingen zelfstandige

1. De zelfstandige is verplicht:
a. voor het sluiten van de overeenkomst ter uitvoering waarvan de arbeid wordt verricht en voor aanvang van de arbeid, de opdrachtgever een schriftelijk en gespecificeerd overzicht te verstrekken waarin is vermeld: 1°. het totaal te verwachten bedrag voor de werkzaamheden exclusief omzetbelasting;
2°. de te verwachten direct aan de opdracht toe te rekenen kosten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a;
3°. de te verwachten direct aan de opdracht toe te rekenen tijd, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b; en
4°. de te verwachten arbeidsbeloning per uur; en
b. de opdrachtgever telkens uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de arbeid is verricht, een factuur te verstrekken met een overzicht over die maand van:
1°. het totaal betaalde of te betalen bedrag voor de werkzaamheden exclusief omzetbelasting, en
2°. direct aan de opdracht toe te rekenen kosten als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, waarin die kosten zijn uitgesplitst per kostensoort;
3°. direct aan de opdracht toe te rekenen tijd, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, waarin die tijd, per dag waarop de arbeid is verricht, per uur wordt gespecificeerd waarbij de locatie wordt vermeld waar de arbeid is verricht; en
4°. de arbeidsbeloning per uur;
c. de opdrachtgever uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de arbeid eindigt, een factuur te verstrekken met de gegevens, bedoeld in onderdeel b, en waarin de datum van aanvang en beëindiging van de arbeid is vermeld; en
d. in zijn administratie op te nemen: