Belastingheffing op Box 3 te hoog, maar ja…

Al jaren loopt er een procedure (ik mag wel zeggen: vele procedures) bij allerlei rechtbanken omdat belastingplichtigen de belastingheffing op hun vermogen (in Box 3, want ja: er is ook nog ander vermogen in Box 1 en Box 2) veel te hoog vinden. De rente e.d. is immers historisch laag (als in: ongeveer 0%) en dan is (ongeveer) 1,2% belastingheffing toch wel wat erg aan de (te) hoge kant. Dat vonden vele rechtbanken eigenlijk ook wel, en de hoogste rechter (de Hoge Raad dus) ook. En dat vindt die HR nog steeds, of weer zo je wilt.
Het is – als je het zo leest – zelfs wel heel erg: de heffing is in strijd met artikel 1, eerste protocol, van de Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Zo! Alsof er martelpraktijken plaatsvinden, of nog erger…..
Nou, ook weer niet helemaal: de inbreuk die de belasting maakt op het recht op eigendom is soms best geoorloofd (pardon?), maar kan in bepaalde jaren zo erg uitwerken dat het toch weer ongeoorloofd is, zoals in de jaren 2013 en 2014. Aldus (heel kort samengevat) de Hoge Raad.
Okay! En toen, dus? Nou niets. Want daar gaat de rechter niet over, althans niet voor alle belastingplichtigen samen dan. Een individu kan er voor zichzelf wel iets mee. Tja, daar hebben we dan weer wat aan, zo ’n uitspraak. In arren moede doe ik dan maar weer een liedje. Als troost.