Jacht op de ‘schijnzelfstandige’ geopend?

We hadden ooit de VAR (nee, ik bedoel niet de voetbalVAR, ik bedoel de Verklaring ArbeidsRelatie – inderdaad, de afkortingen beginnen op te raken…). Die VAR werkte niet (vond de regering), dus kwam de DBA. En die DBA werkte ook niet, dus die werd ‘niet gehandhaafd’…. tenzij.
Daar hebben ze overigens wel een mooi woord voor uitgevonden (dat niet handhaven): een ‘handhavingsmoratorium‘. Ge-wel-dig, dat woord!

Maar zurück zur Sache: veel zelfstandigen zitten al jaren in onzekerheid over hun juridische en fiscale positie (zelfstandig? loondienst? …?). Veel opdrachtgevers/klanten weten het dus ook niet goed trouwens. In de praktijk valt het overigens allemaal nogal mee: we doen met z ’n allen gewoon alsof die DBAregels niet bestaan, dat slaapt een stuk beter.
Maar ze zijn er natuurlijk nog steeds wel: die DBAregels.
Dus is de Belastingdienst maar eens op jacht gegaan naar evidente ‘schijnconstructies’ en zowaar: ze hebben ze gevonden. Volgens die steekproef (n=104) zat dus bijna de helft van de opdrachtgevers ‘fout’ en dus hun leveranciers (kleine zelfstandigen dus vaak) ook. Oei, als die steekproef representatief is gaan we nog ingewikkelde tijden tegemoet….
En onze volksvertegenwoordigers (de 2e Kamer dus)? Die zijn onthutst.