KOR wordt OVOB, vanaf 2020

De Kleine Ondernemersregeling (KOR) van de Btw gaat veranderen (schreef ik hier al eerder). Hoe precies is nog niet duidelijk maar wel per wanneer: vanaf 2020. Zo, dat is snel… 
Die KOR is best interessant (en lucratief ook) voor (hele) kleine ondernemers, of ondernemers met veel 6% omzet (wat dus straks wel 9% wordt!). Kort samengevat de regels nu: moet je per jaarsaldo (per saldo = te betalen Btw op de omzet minus terug te vragen Btw op de kosten) € 1.345 betalen dan hoef je dat niet te betalen. Is je jaarsaldo wel hoger dan € 1.345 maar lager dan € 1.884 mag je een deel houden. Wat je mag houden is overigens wel weer winst voor de Inkomstenbelasting. De KOR geldt nu niet voor rechtspersonen (zoals B.V. ‘s).
Hoe anders gaat het dan worden? Dat weten we dus nog niet, maar voorlopig

gaan de nieuwe regels de wereld rond onder de nieuwe naam OVOB (Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting) en gaan de regels ook meer lijken op wat er in de rest van de EU geldt aan soortgelijke regelingen. Eerst komt er nog een ‘internetconsultatie’ (een soort van referendum, maar dan anders). De grootste verschillen met de nu bestaande regeling zijn er waarschijnlijk in ieder geval twee.
Een: de OVOB gaat gelden voor alle ondernemingen en niet (zoals nu) alleen voor natuurlijke personen, dus ook voor Btw-plichtige B.V.’s, stichtingen e.d.
Twee: het gaat niet meer om het jaarsaldo maar om de jaaromzet: die jaaromzet bepaalt of het bedrijf wel niet onder de OVOB valt. In de EU geldt nu blijkbaar een gemiddelde vrijstelling tot een omzet van ongeveer € 26.000 (en in de UK van € 100.000!). Alleen al met dit soort verschillen wordt het dus vanaf 2020 een heel ander spelletje, met meer spelers ook. Anders rekenen ook.