Eénverdieners blijven de fiscale pineut

Men neme: man + vrouw (+ kind(eren). Of welke variant men wenst te nemen natuurlijk (want het is 2018 per slot). Je zou denken dat de manier waarop m+v (of wie/wat/hoe dan ook) het gezinsinkomen verdienen er niet toe doet (want het is 2018, per slot).
Nou, mooi niet dus, zie ook hier (pdf). Althans niet waar het de fiscale behandeling betreft dan.
In het CPB-rapport wordt dat dan mooi opgeschreven met: “Het afgelopen decennium was het beleid in Nederland gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie, mede vanwege de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing, en een gelijkere verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen.” Eénverdieners lijken op rokers: dat mag niet!