Vanaf 01 juli: nieuw (jeugd)minimumloon

’t Wordt wat stilletjes ingevoerd, maar desalniettemin: het (ver-)nieuwde (jeugd)minimumloon. Voor de verandering weer eens (diepe zucht…) niet ineens, maar geleidelijk met kleine(re) stapjes.
Principe: het minimumjeugdloon gaat voortaan in vanaf 21 jaar (is nu 23 jaar) en de 18 tot en met 20-jarigen gaan er ook op vooruit. Voor de krantenbezorgende en vakkenvullende jongeren (15-17 jaar) verandert er niets. Cijfers, feiten? Hier (pdf).
Kort samengevat? Ze worden duurder, de jongeren en al-met-al niet zo ’n beetje ook. Maar niet getreurd, want voor de werkgevers die hier last van hebben is er een ‘compensatie’ (zie het blad ‘werkgevers’ onder de link).