DBA: niets doen verlengd tot 01 juli 2018

Als het niet zo erg was zou het hilarisch zijn. Even recapituleren.
Begin 2016 (eigenlijk eerder, maar vooruit) werd de VAR afgeschaft en de DBA ingevoerd (je weet nog, van die modelcontracten enzo).
Echt fijntjes liep dat allemaal niet, zacht gezegd. Dus uitstel, de wet (DBA dus) is er wel, maar we doen met z ’n allen alsof ‘ie er niet is, tot 01 juli 2017 dan. Inmiddels is de puinhoop zo groot dat we met z ’n allen nog even wat langer moeten blijven doen alsof die DBA er niet is, tot 01 juli 2018. We mogen dus vrolijk door rood blijven rijden, bekeurd worden we toch niet. Nou ja niet, wel als er sprake is van (en ik citeer): “listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.” Zo! Wie de schoen past, trekke hem aan…..