2017: nieuw Box-3 systeem

Tenminste, dat is het plan: een nieuw belastingsysteem voor vermogens in Box 3 met ingang van 2017.
AdNWeb Geldpotje
Hoe gaat dat er dan uitzien (tenminste voor zover nu bekend, dus *)? Er komt een vrijstelling van € 25.000 per persoon (dus € 50.000 voor een koppel). Vervolgens worden er twee ‘vermogensrendementen’ gebruikt: sparen en beleggen met ieder een eigen ‘opbrengst’: sparen brengt 1,63% op (de grapjassen) en beleggen 5,5% (idem), ieder vermogen in Box 3 krijgt een mix van beide ‘vermogensrendementen’ en over dat theoretische rendement wordt dan 30% geheven. Een laag vermogen is alleen sparen, een heel hoog vermogen alleen beleggen en er tussen in….
Naja.. als je het echt tot in detail wilt weten.
Per 01-01-2017 gaat het in. Nog een half jaartje dus om …. Succes!
*) Het is nog een plan, geen wet.