Foute berekeningen bij de Belastingdienst?

Nogal wat gemopper de laatste tijd over de Belastingdienst: de software die berekeningen maakt zou niet kloppen. Zo! De Kinderopvangtoeslag (2014) fout, Voorlopige Aanslagen 2016 fout.
AdNWeb Belastingenveloppen
Lees o.a. hier en hier en hier.
Voorlopige Aanslagen 2016 heb ik nog niet veel gezien (’t is ook nog vroeg), die paar die ik al wel zag klopten wel, maar de voorbeelden op ‘Higherlevel’ zijn inderdaad nogal curieus. Dus als je twijfelt……
De onrust over de definitieve berekeningen Kinderopvangtoeslag 2014 lijken ernstiger. Om twee redenen: 1) die KOT is nogal lastig (i.c. tijdrovend) om na te rekenen, zeker als het gaat om situaties die zelf al ingewikkeld zijn (kind erbij, kind eraf, andere opvang….) en 2) bij de Voorlopige Aanslagen komt het uiteindelijk wel weer goed via de definitieve aanslag.
Twijfels bij de KOT-berekening 2014: (laten) narekenen dus!