Pensioen in Eigen Beheer: dé brief is er!

Lang verwacht en toch gekomen: dé brief van StasFin Wiebes met zijn ideeën over de toekomst van het Pensioen in Eigen Beheer (PEB).
AdNWeb Geraniums
Echt heel verrassend is de brief niet, die ideeën zoemden al langer rond. Daarnaast zijn het ‘nog’ (verder uitgewerkte) ideeën waarop iedereen nog even mag schieten. Het plan is wel: invoeren per 01-01-2017.
Sinds de eerste grote wijziging van de pensioenregels (2005) werd het steeds woeliger voor de (voorheen trotse) eigenaren (DGA ’s dus) van een PEB: de hele zaak was nog niet ingrijpend verbouwd of de nieuwe ploeg bouwvakkers stond alweer op de stoep. Er is de laatste jaren wat afgerekend, herrekend en af vergaderd. Maar er komt verlossing, of eigenlijk: weer een nieuwe ploeg bouwvakkers dus.

Brief, en inhoud
De volledige brief staat hier. De StasFin wil er liefst helemaal vanaf, dat PEB, maar dat wisten we al. Hij vat het waarom in de brief nog eens kort samen: fiscaal niet meer voldoende interessant, de huidige (!) lage rentestand levert ernstige problemen op, nogal wat B.V. ’s kunnen het niet (meer) betalen (slechts 17% heeft er het geld nog voor) en het is een administratief gedrocht geworden (wat dan overigens weer vooral de schuld is van de overheid zelf, vind ik).
En inderdaad (zoals Wiebes schrijft): adviseren om met een PEB te beginnen of een bestaande in stand te houden gebeurt steeds minder en het PEB wordt steeds vaker een loden last in een B.V. die het flexibel ondernemen voor de voeten loopt.

Gefaciliteerde afkoop e/o OSEB
De eerste oplossing die Wiebes in gedachten heeft is de OSEB (Oudedags Sparen in Eigen Beheer). Het PEB wordt dan omgezet in een OSEB (die lijkt op een soort van ‘lijfrente’) en dat kan/mag ‘fiscaal gefaciliteerd’ (fiscaal aftrekbaar, bedoelen ze dan).
Nu staan er draconische boetes op het afzien van pensioenrechten door de pensioengerechtigde(n) en die draconische boetes (52% Loonheffing en 20% revisierente over de economische (!) waarde van het pensioen) verdwijnen dan eenmalig (in 2017) bij de omzetting van PEB naar OSEB op de fiscale waarde. Bij OSEB is er dan geen verschil meer tussen de economische en fiscale balanswaarde. De oudedagsvoorziening van de directeur-grootaandeelhouder (en zijn/haar partner, als aanwezig) blijft dan dus wel in de B.V., maar legt een veel kleiner beslag op het vermogen van de B.V. die daardoor weer meer financiële ruimte krijgt.
De tweede oplossing is het volledig ‘uitfaseren‘ (opheffen dus) van het PEB (variant: PEB, weg ermee). Dan wordt eerst (a la het OSEB) de waarde van het PEB zonder draconische boetes verlaagd (afgestempeld) tot de fiscale waarde. Daarna wordt het resterende bedrag voor 80% aan de DGA uitgekeerd onder inhouding van de gebruikelijke loonheffing. Die methode ken je misschien nog van de regeling die een jaar heeft gegolden voor Stamrecht-B.V. ’s (2014 dacht ik?). De DGA kan dan in privé weer een (aftrekbare) oudedagsvoorziening vormen, zo hij/zij dat wil dan. Of het geld terugploegen in de B.V. Of beide.

Dus?
De StasFin twijfelt nog. Kunnen beide oplossingen gecombineerd worden, vroeg de Tweede Kamer. Daar is Wiebes vooralsnog niet voor; te ingewikkeld. Eigenlijk voelt hij het meest voor uitfaseren, dat is wel duidelijk. Dat scheelt veel ‘gedoe’ (en levert natuurlijk ook aardig wat extra belastinggeld op….).
In ieder geval iets om over na te denken (nee, niet zo dus).
Je hoort.