Ondernemers fiscaal slachtrijp?!

In mijn nieuwsbrief van december vorig jaar schreef ik het al: “Het is
voor ondernemers stilte voor de storm: men zit in Den Haag te
AdNWeb Piggybroeden op wezenlijke veranderingen in de fiscale regels voor ondernemers.”

En ja hoor: de eerste (of eigenlijk al de tweede) officiële proefballon is opgelaten.
November is de slachtmaand, dan moeten de besluiten genomen zijn en in 2016 ingaan. Maak je borst maar nat, of toch weer niet? Is het een storm in een glas water of een glas water in een storm?

De Telegraaf vond de proefballon (een rapport, van een commissie) ’toevallig’ op een verlaten bagagedrager en schreef er op 09 mei een uitgebreid artikel over. Achter de paywall, helaas, maar overal op internet circuleren inmiddels samenvattingen. Twee jaar geleden was er al een rapport van de ‘commissie van Dijkhuizen’ met voorstellen voor ‘versobering’ van de fiscale faciliteiten voor ondernemers. Want bij de start van de PvdA/VVD-regering was afgesproken een half miljard te bezuinigen op de ondernemers (nou ja, bezuinigen: meer belastinggeld ophalen bedoelen ze dan). Dat eerste plan ging niet door via het ‘Herfst-akkoord’ met D66, de CU en SGP. Maar regeringsakkoord is regeringsakkoord en dus rijdt de bezuinigingstrein gewoon door: de ‘bezuiniging’ is natuurlijk al wel ‘ingeboekt’ in de begroting.Nu is er dus een nieuw rapport, opgesteld door een commissie bestaande uit ambtenaren van vier ministeries en het Centraal Planbureau.  De ideeën van deze commissie kort samengevat: de commissie wil het fiscale verschil tussen ondernemers en mensen in loondienst (grotendeels) afschaffen door:
1. Het afschaffen van de fiscale voordelen voor ondernemers, met name de Zelfstandigenaftrek. Maar ook de MKB-winstvrijstelling, meewerkaftrek e.d. liggen mogelijk onder vuur en
2. Iedereen (dus ook ondernemers) wettelijk te verplichten zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en ziekte, mogelijk ook ‘pensioen’.

Afschaffen Zelfstandigenaftrek (e.d.)
De Zelfstandigenaftrek ‘kost’ de regering jaarlijks ongeveer 1,8 miljard (“kost” ja, het staat er echt). De wijzen uit Den Haag vinden dat de aftrek zijn doel voorbijschiet, ongericht is en dat de hoogte in de huidige omstandigheden niet meer gerechtvaardigd. Daarnaast hebben deze aftrekposten ook invloed op het eerder, makkelijker krijgen van Toeslagen door ondernemers. Achterliggende gedachte is ook dat er (naar de mening van de regering) teveel ZZP ‘ers zijn gekomen, op die ontwikkeling willen ze een rem zetten door het ondernemerschap fiscaal minder aantrekkelijk te maken.

Wat maakt dat uit, deze plannen?
Ik ben eens aan het rekenen geslagen met in gedachte dat men alleen de Zelfstandigenaftrek afschaft. Een overzicht voor een ondernemer met uitsluitend winst als inkomen en geen andere aftrek- of bijtelposten:
* Fiscale winst € 10.000: nadeel ongeveer € 550 per jaar.
* Fiscale winst € 20.000: nadeel ongeveer € 1.850 per jaar.
* Fiscale winst € 30.000: nadeel ongeveer € 2.750 per jaar.
* Fiscale winst € 50.000: nadeel ongeveer € 2.750 per jaar.
* Fiscale winst € 75.000 en meer: nadeel ongeveer € 3.250 per jaar.
Toch noemenswaardige nadelen, verhoudingsgewijs vooral rond het modale ondernemersinkomen (€ 35.000). Maar het kan nog erger worden als ook de MKB-winstvrijstelling wordt afgeschaft. En vergeet het effect op de te betalen premie Zorgverzekeringswet niet en -voor de lagere winsten- het effect op de Toeslagen. Misschien overdrijf ik wat als ik dit een ‘slachtveld’ noem, maar pijn gaat het zeker doen, dit plan.

Een aanvullend idee is om dit alleen te laten gelden voor ‘ZZP ‘ers’, niet voor ondernemers met personeel. Lijkt me een puik idee; gaan we elkaar in loondienst nemen voor een uurtje per week…. (ssht, niet verder vertellen).

Verplicht verzekeren
Verplicht ja.
De verzekeringsmaatschappijen hebben de champagne al koud staan. En anders de ambtenaren wel als dit via een overheidsdienst moet gaan lopen. Wie herinnert zich niet het Ziekenfonds voor ondernemers, of de WAZ? Allemaal een zachte dood gestorven, die regelingen. Voor dat stille overlijden hebben ondernemers jarenlang premie betaald, maar nauwelijks (of geen) voordeel gehad. En de premies? Dat telt in duizenden Euro ’s per jaar, bovenop de net berekende ‘versobering(en)’.

Als alternatief schijnt nog in discussie te zijn dat ondernemers zich niet hoeven te verzekeren, maar als zij dat wel doen ze wel (deels?) recht op de fiscale faciliteiten behouden. Ook een mooie.

B.V.
Ondernemers die in/via een B.V. werken hebben van deze plannen geen last, die hebben die faciliteiten immers toch niet. Maar niet te snel juichen, ook deze groep ondernemers is in het vizier van de commissie. Het (belastingvriendelijk) vermogen verzamelen (zeg maar: sparen) in de B.V. wil men ook fiscaal onaantrekkelijker gaan maken.

Hete soep
Wordt deze soep zo heet gegeten als opgediend? Dat zal wel niet (denk, hoop ik), het is ook niet voor niets dat het rapport gelekt is. De ‘versobering’ die hiermee gehaald wordt is veel groter dan in het regelingsakkoord afgesproken, dus het zal wel wat minder ‘erg’ worden. Dit trucje heeft Den Haag al vaker uitgehaald: een draconisch plan lekken en het dan uiteindelijk minder erg maken. Iedereen weer blij…. dat het niet zo erg was als verwacht. Maar laat je niet verrassen: dit gaat je wel geld kosten: de vraag is echt niet of, de vraag is hoeveel.