Belastinginspectie publiceert jaarlijkse beoordeling Belastingdienst

De belastingdienst is een inspectie van de overheid die inspecteert of wij ons als Nederlanders wel braaf genoeg aan de fiscale regels houden en -toch bezig- incasseren ze die belastingen ook. Ik blijf het bijzonder vinden dat er dan weer ook een aparte inspectie is die inspecteert of de Belastingdienst dat wel netjes doet: de IBTD.

Die IBTD onderzoekt jaarlijks verschillende onderdelen van het handelen van de Belastingdienst en publiceert die onderzoeken jaarlijks zodat wij daarvan kunnen meegenieten, zo ook dit jaar. Korte samenvatting: het ging niet zo goed, maar het gaat steeds beter.
Grappig is dan weer (vind ik dan) dat ook de Tweede Kamer zich bezighoudt met het inspecteren van de Belastinginspecteurs en dat heeft dan geleid tot het stellen van heel veel vragen aan de verantwoordelijke StasFin, die daarop een uitgebreid antwoord geschreven heeft: 173 antwoorden om precies te zijn.
Ze hebben het er allemaal maar druk mee.
Update: de Belastingdienst staat nu ook onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.