Accountants melden meer ‘ongebruikelijke transacties’

Voor wie het nog niet weet: onder de WWFT moeten banken, verzekeraars, notarissen, accountants en belastingadviseurs hun klandizie tegen het licht houden: gebeuren er daar dingen die (mogelijk) niet door de beugel kunnen dan moet dat gemeld worden bij het FIU. Het is dan vervolgens aan dat FIU om te bepalen of actie noodzakelijk of gewenst is.

Dat FIU publiceerde afgelopen week de jaarcijfers over 2023. Meer meldingen door accountants (+40%), minder door belastingadviseurs en notarissen. In totaal kwamen er in 2023 4.621 meldingen binnen, in 2022 waren dat er nog 3.918 (+18% dus). Opsporende politieagenten (BOA ’s is misschien een beter woord hier) zijn er dus tegenwoordig in vele vormen; ook gij, Brutus?