Box 3: moeilijk, moeilijk & duur

The story continious (& drags on): besluiten over het compenseren afwikkelen van de aangerichte schade door de uitspraak van de Hoge Raad gaan niet op korte termijn genomen worden. Dus ook geen ‘compensatie’ voor 01 augustus, zoals het plan eerst was. StasFin van Rij wil weer een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad afwachten omdat daarin (misschien) beter duidelijk wordt welke speelruimte er is in die compensatie.
Waar al dat compensatiegeld vandaan moet komen wordt langzaam aan ook steeds duidelijker: uit de eigen sigarendoos van de mensen met Box 3-bezit. Hoewel: de regeringspartijen hebben nog geen definitieve besluiten genomen en er kunnen dus ook nog rare konijnen uit de hoge hoeden tevoorschijn komen. Spannend!